سومین دوره همایش خانه استاندارد

سومین دوره همایش خانه استاندارد با حضور : شرکت لیکا مرکز تحقیقات راه ، مشکن و شهرسازی سازمان نظام مهندسی تهران انجمن بتن ایران انجمن صنعی تولید کنندگان و فناوران صنعتی ساختمان سومین همایش خانه استاندارد در روزهای هفدهم و هجدهم مهر ماه سال جاری با همکاری شرکت لیکا، مرکز تحقیقات راه ، مسکن و…