تولید کننده استاندارد

از جمله مشخصات تولید کننده استاندارد می‌توان به موارد زیر اشاره نمود :

 • دارای پروانه بهره‌برداری
 • شرکت ثبت شده قانونی
 • تحت پوشش تامین اجتماعی
 • پرداخت دستمزد قانونی
 • پوشش بیمه
 • پوشش بیمه بیکاری
 • جبران خدمات خدمت
 • مرخصی قانونی
 • سایر پوشش ها از قبیل عائله مندی و …
 • تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی
 • رعایت موارد ایمنی
 • رعایت موارد بهداشت ( معاینات دوره‌ای،بهداشت حرفه‌ای )
 • رعایت محیط زیست و کنترل آلاینده ها
 • فضای سبز اجباری
 • دارای آزمایشگاه
 • نیروی انسانی متخصص
 • تجهیزات آزمایشگاهی
 • کنترل دوره‌ای

 

ملزومات تولید در سطوح کیفیت بالاتر

 • نظام مدیریت کیفیت ISO9000
 • نظام مدیریت زیست محیطی ISO14000
 • نظام مدیریت بهداشت و ایمنی ISO 18000
 • نظام کیفیت آزمایشگاه ISO 17025
 • EFQM
 • دستیابی به استانداردهای بین المللی
 • آموزش مستمر کارکنان
 • پوشش های تکمیل درمان
 • نیروهای متخصص وفوق تخصصی
 • واحد تحقیق و توسعه
 • توسعه آزمایشگاه
 • حضور در محافل ملی و بین المللی